Aanmelding lidmaatschap

Aanmelding voor het lidmaatschap van voetbalvereniging HC '03 gebeurt door middel van het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier. Voor een nieuwe inschrijving betaalt u, naast de contributie, € 6,-- inschrijfkosten. Deze bedragen worden middels een automatische incasso verrekend.

Indien men de afgelopen drie jaar lid is geweest van een andere voetbalvereniging dan dient voor pupillen een "pupillenverklaring" en voor junioren en senioren een "overschrijvingsformulier" ingevuld te worden en samen met het aanmeldingsformulier te worden ingeleverd. Deze pupillenverklaring of het overschrijvingsformulier en een overschrijvingskaart moet bij de oude vereniging worden ingevuld en ondertekend, en kunnen daarna worden ingeleverd bij de secretaris van HC '03 die zorgdraagt voor aanmelding bij de KNVB. Na acceptatie bij de KNVB wordt een relatienummer aangemaakt en bent u via de KNVB aanvullend verzekerd bij alle clubactiviteiten.


Contributie seizoen 2015-2016

De verschuldigde contributie wordt voldaan middels een incassomachtiging voor aanvang van het seizoen. Bij het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaart men zich hiermee akkoord. 

Senioren veld:  € 240,00 
35+ competitie: € 130,00
Senioren zaal: € 175,00
Junioren:  € 175,00
Pupillen: € 130,00
Recreanten: € 160,00 
Ondersteunende leden: €   65,00
Eigen bijdrage kleding: €   10,00
( alleen voor spelende leden)  

 

Beëindiging lidmaatschap

Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris aan het eind van het seizoen (uiterlijk 30 juni). Bij tussentijdse opzegging is men contributie verschuldigd tot aan het eind van het seizoen.


HC'03 kent verschillende vormen van lidmaatschap:

Actieve leden zijn leden (senioren, jeugd en dames) die in competitieverband voetballen en 1 à 2 keer per week trainen.

De leden bestaan uit verschillende leeftijdsgroepen:

  • Pupillen, zijn leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
  • Junioren, zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
  • Senioren, zijn leden van achttien jaar en ouder. Bij senioren wordt onderscheid gemaakt in veldvoetbal en zaalvoetbal. Al deze leden zijn conform de statuten aangemeld bij de KNVB.

Naast de verschillende jeugdteams zijn er de "Bikkeltjes".

Bikkeltjes zijn kinderen tot zes jaar die nog niet bij de pupillen voetballen.
Ze spelen nog geen wedstrijden maar worden in staat gesteld op zaterdagmorgen in groepsverband te trainen. Zij zijn lid van de vereniging, geen lid van de KNVB.


Recreatieve leden zijn leden die niet in competitieverband voetballen maar wel in groepsverband trainen.
Ondersteunende leden zijn leden die niet actief voetballen of trainen. Zij hebben wel alle rechten van de leden en zijn ook lid van de KNVB.